Vakantiegeld
Vast dienstverband

Vakantiegeld of vakantietoeslag wordt meestal in de maand mei uitbetaald. Wanneer er sprake is van een vast dienstverband is het vakantiegeld een percentage van het salaris. Deze bonus is in principe 8 procent van het bruto jaarsalaris. Naast vakantiegeld, bestaat er ook de eindejaarsbonus.

Uitzendbranche

Indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband wordt het opgebouwde vakantiegeld opgespaard en jaarlijks, of bij beëindiging van het dienstverband uitbetaald. Bij sommige uitzendbureaus is het mogelijk er voor te kiezen om de vakantietoeslag mee te nemen bij de periodieke betalingen.

Zelfstandig ondernemer

Als zzp-er of freelancer dien je er zelf voor te zorgen een bedrag te reserveren voor de vakantie, als je daar überhaupt tijd voor hebt… Het vakantiegeld wordt trouwens in de meeste gevallen niet gebruikt om daadwerkelijk van op vakantie te gaan, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Uitkering

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld, sommige uitkeringen kennen ook vakantiegeld. Met een pensioen heeft u ook recht op vakantiegeld. Studenten zonder bijbaan hebben geen recht op vakantiegeld.

Vakantiegeld of vakantietoeslag is een wettelijke loontoeslag van acht procent. Vakantietoeslag wordt in principe in maand mei uitbetaald.

Elke werknemer heeft recht op vakantietoeslag. Vakantietoeslag wordt ook wel vakantiebijslag, vakantie-uitkering of vakantiegeld genoemd. Je krijgt in principe 8% van het bruto jaarloon, dat is wettelijk bepaald. Maar in de CAO kan een hoger percentage zijn overeengekomen. Wie het minimumloon verdient heeft altijd recht op acht procent vakantietoeslag, maar wie meer verdient mag een lager percentage krijgen. Er is ook een wettelijk bepaald maximum: Als je meer dan driemaal het minimumloon verdient krijg je over het meerdere geen vakantietoeslag.

Belastingheffing

Vakantiegeld wordt gezien als extra inkomsten en wordt daarom vanaf 2015 belast met het bijzonder tarief. Dit betekent, dat net als met andere bijzondere inkomsten, zoals de afkoop van pensioen, de jaarlijkse vakantiegeld toelage hoger wordt belast. Het is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, hoeveel besteedbaar vakantiegeld u overhoudt. Voor salarissen die al in het hoge belastingtarief vallen is er geen verandering voor wat betreft het vakantiegeld.

Update: Er blijkt sprake te zijn van enige verwarring. De belastingdienst zegt dat het vakantiegeld net zo belast wordt als het inkomen. Er is wel degelijk sprake van wijzigingen in de belastingheffing (nivelering) die afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen. Voor sommigen is er dus wel een verhoging van de belasting, maar deze wordt over alle maandsalarissen verdeeld en dus niet ineens ingehouden van het vakantiegeld.

Uitbetaling vakantiegeld

Volgens de wet moet de vakantietoeslag in juni worden betaald, maar in jouw CAO of arbeidsovereenkomst kan er ook een ander tijdstip zijn afgesproken. De meeste werkgevers betalen de vakantietoeslag uit in mei. Vakantietoeslag wordt gedurende je hele dienstverband opgebouwd. Op het moment van uitdiensttreding moet de werkgever de opgebouwde vakantietoeslag uitbetalen.

Bij betaald verlof (binnen een vast dienstverband) wordt door de werkgever het loon doorbetaald; dit wordt geen vakantiegeld genoemd. Bij beëindiging van het dienstverband kunnen niet opgenomen vakantiedagen opgenomen worden binnen de opzegtermijn; anders moeten de vakantiedagen na de opzegtermijn uitbetaald worden.

10 gedachten over “Vakantiegeld”

  1. @Karl; KBC bank is een Belgische bank. Deze website is gericht op Nederlandse betalingen. Misschien werk je in Nederland en ontvang je vakantiegeld in het buitenland, maar dan moet je wel het juiste rekeningnummer doorgeven… Juist daarvoor is er het Internationaal Bank Account Number (IBAN) voor Europeese betalingen. In elk geval zul je je tot de betreffende werkgever moeten wenden om het juiste rekeningnummer door te geven. De bank lijkt niet de juist partij in dit geval.

  2. waarom de werknemers of uitkeringstrekkers pensionado geen keuze geven maandelijks of jaarlijks uitbetalen wantwat heb je eraan als je overlijd op april bv.
    Als je het maandelijks ontvangt gaat er nog een positieve prikkel uit naar de economie!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *