Zakelijk

Overzicht in uw geldstromen is van groot belang, elk bedrijf of organisatie kan niet zonder voldoende liquide middelen.

Betaaldata.nl geeft inzicht en overzicht in geldstromen van en naar particulieren. Of het nu gaat om de uitbetaling van salarissen aan medewerkers, contributie-inning voor een vereniging, of pensioenbetalingen aan gepensioneerden. Op betaaldata.nl kunt u vinden wanneer een bepaalde betaling wordt verwacht.

De betaling van rekeningen en belastingen moet vaak voor een bepaalde datum binnen zijn bij de ontvangende partij. Vaak staat er een betalingstermijn op een factuur, maar niet altijd. Wat zijn de consequenties van later betalen? Het is algemeen bekend dat de overheid één van de langzaamste betalers is, maar andersom moet u wel op tijd belastingen betalen anders staat er binnen de kortste keren een deurwaarder op de stoep.

Kortom; Weet waar uw geld blijft, maar ook wannéér er belangrijke mutaties zijn.

Pagina’s voor bedrijven op betaaldata.nl/zakelijk

Sommige van de onderliggende pagina’s zijn nog in grote mate conceptueel, omdat de site zich tot 2014 vooral op particulieren heeft gericht, maar stap voor stap zullen gedeeltes verder worden uitgewerkt.