Nabestaandenuitkering (Anw)
In de Algemene nabestaandenwet (Anw) is vastgelegd dat nabestaanden (partners, of wezen) een uitkering krijgen toegekend door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De uitkering alleen bedoeld voor partners die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, arbeidsongeschikt zijn (voor meer dan 45%), of zorgen voor een kind.

Bepaalde overige inkomsten worden afgetrokken van uw Anw-uitkering, maar dat geldt niet voor wezen. Inkomen uit loondienst, winst uit eigen bedrijf en inkomsten uit vervroegd pensioen of pensioenafkoop worden (gedeeltelijk) afgetrokken van uw uitkering, overige uitkeringen zoals WW of een arbeidsongeschikheidsuikering worden volledig verrekend.

De Anw-uitkering wordt maandelijks aan het einde van de maand uitbetaalt door de SVB.

2 gedachten over “Nabestaandenuitkering (Anw)”

  1. De eerstkomende betaaldata van de ANW uitkering in 2016 zijn de volgende;

    Donderdag 21 april 2016, maandag 23 mei 2016 (inclusief vakantiegeld), donderdag 23 juni 2016, donderdag 21 juli 2016, dinsdag 23 augustus 2016, donderdag 22 september 2016, maandag 24 oktober 2016, woensdag 23 november 2016 en donderdag 22 december 2016.

  2. De SVB betaaldagen van de nabestaandenuikering in 2015 zijn;

    Donderdag 22 januari, maandag 23 februari, maandag 23 maart, donderdag 23 april, donderdag 21 mei, dinsdag 23 juni, donderdag 23 juli, maandag 24 augustus, woensdag 23 september, donderdag 22 oktober, maandag 23 november, woensdag 23 december.

    In mei wordt ook vakantiegeld uitbetaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *