Asbestregeling
Asbest is een mineraal dat op grote schaal is toegepast in de bouw in asbestcement vanwege goede eigenschappen als een hoge brandwerendheid en relatief lage kostprijs. Asbest kent ook toepassingen in remvoeringen, vezels ter isolatie van kabels en is gebruikt in de vorm van spuitasbest voor het isoleren van gebouwen en machinekamers in bijvoorbeeld de scheepsbouw.

Vanwege de fijne vezelstructuur, is asbest gevaarlijk, daarom is de toepassing van asbesthoudende materialen sinds de jaren zeventig ingeperkt en nu inmiddels geheel verboden voor nieuwe constructies. Door inademing van asbestdeeltjes kunnen namelijk ziektes als maligne mesothelioom of asbestose (stoflongen) ontstaan. Asbestziektes zijn erkend als beroepsziektes, maar vanwege de lange incubatietijd van soms veertig jaar of langer is het vaak lastig om werkgevers aansprakelijk te stellen. Daarom is er de asbestregeling, om gedupeerden tegemoet te komen.

Voorschot of tegemoetkoming

De asbestregeling is een voorschot op een schadevergoeding, of een tegemoetkoming van € 19.417,- bij ziekte door asbest. Via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) kunt u meer informatie krijgen over de aanvraag. Zij dienen de aanvraag met een advies in bij de SVB. Zodra deze is goedgekeurd wordt het bedrag meestal binnen één week overgemaakt. De aanvraagprocedure kan één to drie maanden duren.

Schadevergoeding werkgever

Wanneer uw (voormalig) werkgever aansprakelijk is, moet deze een schadevergoeding van € 59.606,- uitkeren. Dit bedrag wordt in mindering gebracht met het voorschot. De aansprakelijkheidstelling kan in zes maanden worden afgehandeld, maar vanwege juridische procedures kan dit veel langer duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *