Betaaldata van A tot Z

Alle voor u belangrijke data op een rijtje.  Er zijn drie manieren om te zoeken binnen deze pagina:
  • Maak uw keuze in het snelkeuze menu.
  • Gebruik de scroll bar of pijltjestoetsen.
  • Type [Ctrl][F]

De betaaldata worden in gerubriceerde berichten geplaatst, zodat u deze ook per rubriek in het zijmenu kunt terugvinden. Sommige rubrieken omvatten zoveel informatie dat deze op een aparte pagina staan.

Elke maand staan de meest relevante betalingen in het Bericht Betalingen op de Homepage, aangevuld met budget-tips en het laatste nieuws over uw persoonlijke financiën.

Alimentatie (LBIO)

Hoe is de alimentatiebetaling van uw ex-partner geregeld? Lees meer over de regels en betalingen.

Algemene bijstand

Algemene bijstandsuitkering. Betaling door de sociale dienst van uw gemeente. Lees meer over soorten bijstand en de situatie die voor u van toepassing is.

ANW (Nabestaandenuitkering)

De nabestaandenuitkering wordt net als de AOW uitgekeerd door de SVB

AOW

De betaaldata van de AOW zijn via onderstaande link te vinden op de pagina ‘pensioen’

(Bijzondere) bijstand

Bijzondere bijstand, wordt net als algemene bijstand uitgekeerd door de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente. Lees meer over de soorten bijstand en vergoedingen.

Belastingteruggaaf

Heeft u aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting en krijgt u geld terug van de belastingdienst? Lees alles over uw aanslag en de uitbetaling van uw belastingteruggave op de pagina betaaldata belastingteruggaaf belastingdienst.

Dividend

Betaalbaarstelling dividend van beursgenoteerde bedrijven kunt u vinden op de dividendkalender. Het streven is alle betaaldata van in Amsterdam genoteerde ondernemingen op te nemen op betaaldata.nl, daar wordt aan gewerkt.

Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO

Maandelijkse betaling van studiefinanciering en andere periodieke en eenmalige onderwijsregelingen. Uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De betaling van studiefinanciering heeft speciale aandacht op betaaldata.nl, omdat deze inkomstenbron de aanleiding was in 2007 om de site te beginnen. Inmiddels zijn er vele andere betalingen toegevoegd aan dit overzicht.

Gemeenten

Lijst met (internet-)adresgegevens Nederlandse gemeenten. Neem contact op met uw gemeente voor gemeentelijke uitkeringen.

Huurtoeslag

(Voorheen huursubsidie) De 20-ste van elke maand of de eerstvolgende werkdag;

IBAN (International Bank Account Nummer) betalingen

Het nieuwe IBAN, dat staat voor International Bank Account Nummer of Internationaal Bank Rekening Nummer is ingevoerd in 2014. Vanaf 1 augustus moeten voor alle betaalopdrachten dit nieuwe 18 cijferige nummer worden gebruikt.

Informatie Beheer Groep (IB-Groep)

De betaaldata van de IB-groep (tegenwoordig DUO) staan op de volgende webpagina;

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt telkens na afloop van het kwartaal uitbetaald:

Kinderopvang Toeslag

De 20-ste van elke maand of de eerstvolgende werkdag

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget (KGB) wordt net als de kinderopvangtoeslag op de 20-ste van elke maand of de eerstvolgende werkdag uitbetaald.

Langdurigheidstoeslag

Het precieze moment van uitbetaling van deze eenmalige uitkering wordt bepaald door uw gemeente.
bron: www.rechtopbijstand.nl

No-claimteruggaaf

Eind maart 2008 wordt voor de laatste keer uw no-claimteruggaaf uitbetaald indien u voor minder dan €255,- aan zorg heeft gebruikt in 2007. Vanaf 2008 kwam hier voor een verplicht eigen risico van 150 euro in de plaats.

Inmiddels het eigen risico opgelopen tot minimaal €375,- bij een verhoogde maandpremie. Met de laagste zorgpremie is het eigen risico €875,- in 2015.

Overheidspersoneel

De salarisbetalingen uitgevoerd door de bankinstellingen. Afhankelijk van uw eigen bankinstelling worden de bedragen op of enkele werkdagen na de betaaldatum op uw rekening bijgeschreven.

Er is een beetje hulp nodig van uw collega’s, omdat de betaaldata in eerste instantie op het intranet worden gepubliceerd. De betaaldata rijksambtenaren worden geplaatst onder de volgende categorie:

Pensioen

Er zijn honderden pensioenfondsen en tientallen financiële producten voor een oude dag voorziening. Daarom zijn er aparte pagina’s aangemaakt voor de betalingen van bedrijfstakpensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

De uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget aan zorgverleners wordt per januari 2015 verzorgd door de SVB. Het PGB is een voorziening waarmee patienten zelf zorg kunnen inkopen, voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding bij (chronische) ziekte, handicap of ouderdom.

Studiefinanciering

Afgekort Stufi, zie IB-Groep DUO voor maandbetalingen van uw studielening en andere onderwijsregelingen.

TOG

Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen. Betaling na afloop van het kwartaal ( Zoals bij kinderbijslag). Deze regeling is in 2015 komen te vervallen. Wel kunt u dubbelle kinderbijslag krijgen voor een extra zorgbehoevend kind.

Uitzendbureaus

Als ik morgen een dag kan werken, welk uitzendbureau betaalt dan het snelste uit? Laat ons weten hoe snel u geld hebt gekregen!

UWV

Wanneer u werkloos bent of word kunt u zich inschrijven als werkzoekende via werk.nl en direct een uitkering aanvragen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) betaalt de uitkeringen waar u recht op heeft als u gewerkt heeft. Er zijn ook speciale uitkeringen, zoals de Wajong-uitkering voor jonggehandicapten en het starterskrediet voor ondernemers die het UWV beheert. Maar wanneer betaalt UWV mijn uikering?

Vertraging

Overzicht van Geld-terug-bij-vertraging regelingen, voor openbaar vervoer, en de regeling voor vertraging bij vliegreizen in Europa;

Voorlopige aanslag

Wanneer u recht heeft op belastingteruggave, kunt u via een voorlopige aanslag het bedrag in maandelijkse termijnen uitbetaald krijgen, als voorschot op uw definitieve aanslag.

Voorschot

Soms kan een klein bedrag nodig zijn om meer financiële ruimte te creeren. In sommige situaties kan het aanvragen van een voorschot op uw salaris of uitkering een tijdelijke oplossing bieden.

Zorgtoeslag

Op de 20-ste van elke maand of de eerstvolgende werkdag wordt de zorgtoeslag uitbetaald. De inkomensafhankelijke zorgtoeslag compenseert gedeeltelijk de gestegen kosten van de zorgverzekering als gevolg van het nieuwe zorgstelsel.